Seriens musik är komponerad av Jim Parker, den inledande suggestiva valsens tema spelas på theremin, ett elektroniskt instrument. 

Få personer har förmodligen sett en theremin, men många har hört den. Dess ljud har förekommit i ett otal filmer, främst inom science fiction och skräck, och den har spelats på av artister som Jean Michel Jarre, Jimmy Page och Portishead. 

Thereminen (även kallad aetherophonen) uppfanns omkring 1920 av ryssen Lev Termen (sedermera Leon Theremin). Den är det första musikinstrument som man spelar på utan att röra vid och den utnyttjar den så kallade heterodynprincipen som upptäcktes 1902. Två radiorör kopplade till antenner producerar ljudvågor med hög frekvens – den ena med den fasta frekvensen 170 000 Hz, den andra med variabel frekvens mellan 168 000 och 170 000 Hz. Resultatet blir ljud med en frekvens som är lika med skillnaden mellan dessa båda frekvenser, alltså mellan 0 och 2 000 Hz. Den exakta frekvensen (tonhöjden) styrs av instrumentalistens kropp genom att man varierar avståndet mellan ena handen och den vertikala antennen. Via den horisontella, cirkulära antennen påverkar man volymen med hjälp av den andra handen. Senare modeller försågs med förstärkare och högtalare. 


Leon Theremin kom till USA 1927, där han fortsatte utveckla thereminen och uppfinna annan elektronisk apparatur. Theremin återvände till Sovjetunionen 1938, möjligen kidnappad av föregångaren till KGB. Han sattes i fängelse och fick sedan arbeta som forskare för den ryska staten. Bland annat uppfann han för sin tid sofistikerad avlyssningsapparatur. Theremin dog 97 år gammal i Moskva