Den digitala tidsåldern har medfört en rad nya möjligheter för både vuxna och för barn. Kreativa inlärningsappar gör att barn tycker att det är roligt att lära sig, samtidigt som föräldrarna kan ta en paus att hämta andan.

 Sociala medier som Facebook, Instagram och Kik låter även barnen skapa och fördjupa sina vänskaper. Men plattformarna innebär även en ny arena för mobbning, hat och kränkning.

Kriminologen Maria Dufva föreläser om barns liv på nätet, och hon menar att nätmobbning är lika allvarlig som fysisk mobbning.

–  Näthat är i princip samma sak som mobbning. Det kan ge samma konsekvenser och samma symptom. Ett barn som är utsatt kan ha svårt att gå till skolan och genomgå förändringar i personligheten. Näthat kan till och med vara värre då kommentarerna både finns kvar på sidan och kan ses av andra, säger hon.

Maria förklarar att barn ofta försöker berätta vad som hänt, men att det ibland kan är svårt om hen gjort något förbjudet. Då kan det vara bra att vara uppmuntrande som förälder.

–  Barn som utsätts för näthat försöker ofta berätta om det för vuxna. Det gäller att vara uppmärksam och nyfiken så att barnet känner sig uppmuntrad att berätta – även om barnet gjort något utan lov.

I de fall där barnet faktiskt är utsatt för nätmobbning är det viktigt att föräldern löser problemet i samförstånd med barnet, annars kan det skada förtroendet eller få barnet att tycka att föräldern inte lyssnar.

–  Som förälder vill man instinktivt lösa sina barns konflikter och det är vanligt att man vill attackera problemet så fort man hör talas om det. Det är bättre att sova på saken och jobba mot en lösning där man låter barnet vara med och bestämma.

Hon understryker att det finns hjälp att få – oavsett om ditt barn som utsätts eller utsätter andra för näthat. Organisationer som BRIS, Friends och Rädda Barnen erbjuder professionell hjälp till barn.

–  Det är viktigt att man vågar söka hjälp åt sitt barn och inte känner att man måste kunna hantera det själv. På samma sätt som man söker hjälp om barnet behöver fysisk vård ska man känna sig bekväm med att kontakta en expert för att hjälpa ett barn som mår dåligt.