Norrlandspolisen

Nästa avsnitt sänds i TV12
Nästa avsnitt sänds i  

Senaste från Norrlandspolisen

Norrlandspolisen program 5 - källförteckning

Norrlandspolisen program 5 - källförteckning

Norrlandspolisen program 5 - källförteckning

Akt 1

VO Den vanligaste typen av våldsbrott är misshandel.

I Jämtland anmäldes knappt ettusen fall av misshandel 2018, och runt hälften av dom anmäldes i Östersund. Källa: newsworthy

http://www.newsworthy.se/en/report/crime/violence/J%C3%A4mtlands%20l%C3%A4n/

VO: Drygt hälften av befolkningen uppger att de inte har förtroende för rättsväsendet i Sverige. Källa: Nationella trygghetsundersökningen

https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e22d3/1548248345315/2019_1_Nationella_trygghetsundersokningen_2018.pdf

VO: Nära en tredjedel känner sig otrygga utomhus, när det är mörkt, och det är många som vill se fler poliser som jobbar ute mot den lokala brottsligheten. Källa: Brå

https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e22d3/1548248345315/2019_1_Nationella_trygghetsundersokningen_2018.pdf//

VO:

 Koncentrationen av våldsbrott är som högst i de centrala delarna i större städer, särskilt i samband med krogstängning.

Antalet anmälda våldsbrott har minskat - men i Jämtland har invånarnas oro för överfall eller misshandel ändå fördubblats de senaste tio åren. Källa: BRÅ och Riskbruk.se

https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-och-misshandel.html

http://www.riskbruk.se/?id=40365


Akt 2

VO: En metod som polisen använder för att jobba aktivt mot brottslighet och störa kriminella, är att kontrollera misstänkta bilar. Källa: Polisen region Nord och UNT

https://www.unt.se/nyheter/heby/okad-brottslighet-i-tarnsjo-1330627.aspx

VO: 2017 var det 253 människor som dog i trafiken i Sverige. I en tredjedel av dödsfallen, var olyckan relaterad till alkohol eller droger. Ungefär 4400 personer skadades allvarligt. Källa: Trafikverket


https://www.trafikverket.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/Nationellt/2018/2018-04/253-doda-i-trafiken-2017-lagsta-antalet-sedan-40-talet/

VO: På många av Norrlands vägar är underhållet eftersatt. Dåliga vägar i kombination med extremt väder, gör risken för olyckor stor och hjälpen är ofta långt bort. 

För polisen är det en utmaning att täcka de dryga tvåhundratusen kilometerna bilväg som sträcker sig genom Norrland. Källa: Vi bilägare och Vägverket

http://www.vibilagare.se/nyheter/har-ar-de-basta-och-samsta-vagarna-i-sverige

vagverket.se

Akt 4

VO: Polisens trafikkontroller har en brottsförebyggande effekt. Men antalet trafikpoliser har halverats de senaste åren - och skoterlederna är obevakade största delen av året. Källa:svt.se

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/antalet-trafikpoliser-har-halverats

VO det finns fyra stora rovdjur i Sverige. Björn, järv, lodjur och varg. Dom riskerar att bli utrotade och är därför fridlysta. Dom får bara jagas med licens eller under skyddsjakt. Eftersom rovdjuren skyddas av staten anses tjuvjakt i dessa fall som mycket allvarligt och kan leda till återkallad jaktlicent och fängelsestraff. Källa: Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jakt-pa-rovdjur/

Norrlandspolisen program 4 - källförteckning

Norrlandspolisen program 4 - källförteckning

Norrlandspolisen program 4 - källförteckning

Akt 1

VO: Polisen jobbar på flera sätt mot narkotika, och en metod är att rutinmässigt göra fordonskontroller.

Källa: Polisen region Nord och UNT

https://www.unt.se/nyheter/heby/okad-brottslighet-i-tarnsjo-1330627.aspx

VO: Kroppsvisitation får genomföras när någon misstänks för brott som kan ge fängelsestraff. Kläder och lösa föremål som personen bär med sig undersöks.

Källa: Lawline.se

https://lawline.se/answers/nar-har-polisen-befogenhet-att-kvarhalla-samt-kroppsvisitera-personer

VO: Narkotikadödligheten har ökat med drygt femtio procent i Norrbotten. Nätdroger skördar allt fler dödsoffer, och i Piteå har polisen gått ut med varningar för en ny kemisk drog som visat sig vara ovanligt stark.

Källa: Sverigesradio.se, svt.se, socialstyrelsen.se

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6204760

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/farre-avlider-av-lakemedels-och-narkotikaforgiftning

https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/konsskillnaderilakemedels-ochnarkotikadod

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/vasternorrland-har-hogst-narkotikarelaterad-dodlighet

VO: PV8 är en ny, kemiskt framställd drog som än så länge säljs lagligt på internet. Säljarna har delat ut gratis smakprov för att lansera drogen och missbrukarna används som försökskaniner för att hitta rätt dosering. Biverkningarna är allvarliga. Bland annat dör huden i området där drogen injiceras. Brukaren kan också drabbas av kraftiga infektioner, stora svullnader, förvirring, och puls och blodtryck kan sjunka till livshotande nivåer.

 Källa: Nsd.se och Sveriges radio

https://www.nsd.se/nyheter/ny-dodsdrog-skakar-norrbotten-8907652.aspx

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6030460

Akt 2

VO: Västernorrland har den högsta narkotikarelaterade dödligheten i hela landet.Källa: svt.se

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/vasternorrland-har-hogst-narkotikarelaterad-dodlighet

Akt 3

VO: Det finns ingen känd koppling mellan ungdomsbrottslighet och tidigt bruk av alkohol och narkotika. Men vad som är känt är att risken för olyckor, att bli sexuellt utnyttjad, rånad eller misshandlad ökar för ungdomar i samband med berusning. Källa: svt.se och systembolaget.se

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/liten-risk-att-unga-som-anvander-droger-blir-kriminella-i-tonaren

https://www.omsystembolaget.se/globalassets/pdf/alkoholproblematik/alkohol-och-vald-oversikt.pdf

Akt 4

VO: 2015 dras Norrlandspolisen in i en internationell narkotikautredning. Historien tog sin början i USA, där FBI griper skaparen av en av internets största marknadsplatserna för droger. Källa: dn.se

https://fokus.dn.se/alexandrus/

Norrlandspolisen program 3 - källförteckning

Norrlandspolisen program 3 - källförteckning

Norrlandspolisen program 3 - källförteckning

Akt 1

VO: I Boden förbereder sig polisen på morgondagens demonstrationer. Nordiska motståndsrörelsen, en våldsbejakande nynazistisk organisation, har fått tillstånd till två demonstrationer. En i Ludvika och en i Boden. Det har väckt starka känslor i hela landet, och hos de lokala invånarna som berörs direkt. Flera motdemonstrationer och protester väntas och polisen har begärt in förstärkning eftersom det finns risk för tumult. Källa: Wikipedia

Akt 3

VO: I takt med att årstiderna växlar, förändras också utmaningarna för polisen i Norrland. I Piteå ökar antalet invånare drastiskt under sommarhalvåret, och så även behovet av polisiära insatser. Källa: Polisen region Nord

VO: Att urinera offentligt klassas som förargelseväckande beteende och kan ge böter på 800 kronor - om det finns risk för att någon ser. Källa: Lawline och Åklagarmyndigheten

https://lawline.se/answers/boter-vid-offentlig-urinering

https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/ordningsbotskatalog/ordningsbot_bilaga_15_brottsbalken_16_kap_2006_1137.pdf

VO: En bit utanför Luleå ligger bostadsområdet herstön, en del av miljonprogrammen som byggdes på 1970-talet. Men befolkningsökningen avtog och nu står många lägenheter tomma. Källa: Wikipedia, Högskolan Dalarna

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1014910&dswid=2490

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:558124/FULLTEXT01.pdf

Norrlandspolisen program 2 - källförteckning

Norrlandspolisen program 2 - källförteckning

Norrlandspolisen program 2 - källförteckning

Källförteckning alaska norrlandspolisen 102

Alla poliser som jobbar i yttre tjänst i Norrland samordnas via regioncentralen i Umeå.  Det är inte ovanligt att patruller får lämna pågående ärenden för att ta hand om mer akuta situationer, ibland flera mil bort. RLC prioriterar och fördelar runt trehundra larm varje dag, för fyrtiofyra kommuner och fyra län. Ett av dom länen är Jämtland, Källa: polisen region nord

I nuläget beräknas det finnas drygt 900 personer i region Nord som fått avslag på sin ansökan om att få uppehållstillstånd. Det är polisens uppdrag att verkställa deras utvisningar, och i Östersund jobbar en enhet inom Gränspolisen med detta. Källa: polisen region nord

Norrlandspolisen program 1 - källförteckning

Norrlandspolisen program 1 - källförteckning

Norrlandspolisen program 1 - källförteckning

Alaska källförteckning 101

Akt 1

VO: Runt 600 poliser jobbar här i yttre tjänst och dom har mer än halva Sverige som upptagningsområde. Källa: Polisen region Nord

VO: Patrullerna som letar styrs från ledningscentralen i Ume. Härifrån koordineras alla insatser i region nord. Källa: Polisen region Nord

Akt 4

VO: Majoriteten av alla våldsbrott i Sverige begås av ett litet antal personer. Det rör sig nästan uteslutande om män som har missbruksproblem. 

Under sommaren ökar våldsbrotten i Sverige med nästan 70 % och Pite är inget undantag. Källa: Göteborgs universitet och BRÅ

https://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet//en-procent-av-befolkningen-ansvariga-for-63-procent-av-valdsbrottsdomarna.cid1193150

https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-06-28-brotten-som-anmals-mest-pa-sommaren.html¨

VO: Ett av de vanligaste och mest tidsödande jobben för polisen i region nord, det är att göra ingripande enligt lagen om omhändertagande av berusad person. I Pite utför man 200 såna omhändertaganden per år, majoriteten sker på sommartid. Källa: Polisen region Nord