Norrlandspolisen

Nästa avsnitt sänds i TV4
Nästa avsnitt sänds i  

Senaste från Norrlandspolisen

Norrlandspolisen program 3 - källförteckning

Norrlandspolisen program 3 - källförteckning

Norrlandspolisen program 3 - källförteckning

Akt 1

VO: I Boden förbereder sig polisen på morgondagens demonstrationer. Nordiska motståndsrörelsen, en våldsbejakande nynazistisk organisation, har fått tillstånd till två demonstrationer. En i Ludvika och en i Boden. Det har väckt starka känslor i hela landet, och hos de lokala invånarna som berörs direkt. Flera motdemonstrationer och protester väntas och polisen har begärt in förstärkning eftersom det finns risk för tumult. Källa: Wikipedia

Akt 3

VO: I takt med att årstiderna växlar, förändras också utmaningarna för polisen i Norrland. I Piteå ökar antalet invånare drastiskt under sommarhalvåret, och så även behovet av polisiära insatser. Källa: Polisen region Nord

VO: Att urinera offentligt klassas som förargelseväckande beteende och kan ge böter på 800 kronor - om det finns risk för att någon ser. Källa: Lawline och Åklagarmyndigheten

https://lawline.se/answers/boter-vid-offentlig-urinering

https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/ordningsbotskatalog/ordningsbot_bilaga_15_brottsbalken_16_kap_2006_1137.pdf

VO: En bit utanför Luleå ligger bostadsområdet herstön, en del av miljonprogrammen som byggdes på 1970-talet. Men befolkningsökningen avtog och nu står många lägenheter tomma. Källa: Wikipedia, Högskolan Dalarna

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1014910&dswid=2490

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:558124/FULLTEXT01.pdf

Norrlandspolisen program 2 - källförteckning

Norrlandspolisen program 2 - källförteckning

Norrlandspolisen program 2 - källförteckning

Källförteckning alaska norrlandspolisen 102

Alla poliser som jobbar i yttre tjänst i Norrland samordnas via regioncentralen i Umeå.  Det är inte ovanligt att patruller får lämna pågående ärenden för att ta hand om mer akuta situationer, ibland flera mil bort. RLC prioriterar och fördelar runt trehundra larm varje dag, för fyrtiofyra kommuner och fyra län. Ett av dom länen är Jämtland, Källa: polisen region nord

I nuläget beräknas det finnas drygt 900 personer i region Nord som fått avslag på sin ansökan om att få uppehållstillstånd. Det är polisens uppdrag att verkställa deras utvisningar, och i Östersund jobbar en enhet inom Gränspolisen med detta. Källa: polisen region nord

Norrlandspolisen program 1 - källförteckning

Norrlandspolisen program 1 - källförteckning

Norrlandspolisen program 1 - källförteckning

Alaska källförteckning 101

Akt 1

VO: Runt 600 poliser jobbar här i yttre tjänst och dom har mer än halva Sverige som upptagningsområde. Källa: Polisen region Nord

VO: Patrullerna som letar styrs från ledningscentralen i Ume. Härifrån koordineras alla insatser i region nord. Källa: Polisen region Nord

Akt 4

VO: Majoriteten av alla våldsbrott i Sverige begås av ett litet antal personer. Det rör sig nästan uteslutande om män som har missbruksproblem. 

Under sommaren ökar våldsbrotten i Sverige med nästan 70 % och Pite är inget undantag. Källa: Göteborgs universitet och BRÅ

https://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet//en-procent-av-befolkningen-ansvariga-for-63-procent-av-valdsbrottsdomarna.cid1193150

https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-06-28-brotten-som-anmals-mest-pa-sommaren.html¨

VO: Ett av de vanligaste och mest tidsödande jobben för polisen i region nord, det är att göra ingripande enligt lagen om omhändertagande av berusad person. I Pite utför man 200 såna omhändertaganden per år, majoriteten sker på sommartid. Källa: Polisen region Nord