Källförteckning alaska norrlandspolisen 102

Alla poliser som jobbar i yttre tjänst i Norrland samordnas via regioncentralen i Umeå.  Det är inte ovanligt att patruller får lämna pågående ärenden för att ta hand om mer akuta situationer, ibland flera mil bort. RLC prioriterar och fördelar runt trehundra larm varje dag, för fyrtiofyra kommuner och fyra län. Ett av dom länen är Jämtland, Källa: polisen region nord

I nuläget beräknas det finnas drygt 900 personer i region Nord som fått avslag på sin ansökan om att få uppehållstillstånd. Det är polisens uppdrag att verkställa deras utvisningar, och i Östersund jobbar en enhet inom Gränspolisen med detta. Källa: polisen region nord