Men ett år senare visar det sig att åtgärden inte fungerar och Tullverket ser ingen annan utväg än en lagändring.