- Jag har idag givit min medarbetare i uppdrag att sammanställa ett förundersökningsprotokoll och skicka ut det på slutdelgivning till den misstänktes försvarare, säger Håkan Roswall, chefsåklagare vid Riksenheten för polismål, till TV4Nyheterna Uppsala.

Polismannen är misstänkt för tjänstefel efter att ha beordrat broöppningen. Det var natten till den 12 mars som två unga män omkom efter en biljakt på väg 55 mellan Enköping och Strängnäs.