Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) bekräftar att Ebo-lagstiftningen kommer att förändras. Det kommer främst att beröra kommuner där många nyanlända bosätter sig, ofta i trångboddhet.