I pressmeddelandet skriver Volvo att en "strukturell neddragning av antalet tjänstemän med 4 400 personer planeras". Neddragningen inkluderar tidigare personalminskning på 2 000 konsulter och anställda. Den övervägande delen ska genomföras 2014.

Nedskärningen motsvarar cirka 4 procent av Volvokoncernens samlade personalstyrka. Volvo hade vid årsskiftet 95 533 tillsvidareanställda runt om i världen. Därtill kom 14 794 visstidsanställda och konsulter.

Personalminskningarna kommer att påbörjas omgående och är en del av effektiviseringsprogrammet. Antalet tjänstemän runt om i världen kommer minska framför allt inom lastbilsverksamheterna.

I samband med förra delårsrapporten meddelade AB Volvo att man skulle skära ned med 2 000 tjänster. Nu ökar alltså antalet till 4 400, framför allt av tjänstemän och konsulter, men Volvo vill inte uttala sig om hur stor andel som kommer att vara i Sverige.

- Det blir inte bara nedskärningar i Sverige, det här berör hela koncernen och hela världen, men jag kan inte säga ännu hur stor andel som blir i Sverige. Sverige kommer att beröras, och även andra stora länder för Volvo som Frankrike och Japan, säger Karin Wik, chef för medierelationer hos AB Volvo.

Volvo har cirka 115 000 anställda totalt, varav ungefär 30 000 personer i Sverige.

Se Volvos presskonferens live här klockan 9:00.

TT