Abeba Aregawi är född 1990 och är Sveriges främsta kvinnliga medeldistanslöpare.  

Avstängningen kan påverka hennes medverkan i OS i Rio.

"Aregawi har testats positivt i a-provet"