När EU:s utrikesministrar samlades på måndagen för att diskutera Rysslands agerande i Ukraina manade Carl Bildt de andra ministrarna att ”inte spela med Ryssland i frågor som minoritets-frågan”. Detta har TV4Nyheternas reporter Ulf Kristofferson fått ta del av via ett dokument från mötet. Bildts uttalande om Ryssland är ett avståndstagande från det som Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt hade sagt i Ekot på söndagen där han sa att det var ”I någon mån förståeligt att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro på Krim och i östra Ukraina, men inte på det sätt man agerar".

När Bildt konfronteras av TV4 svarar han tvetydigt och förnekar motsättningarna på sitt alldeles speciella vis.

Se intervjun här

Här hitta du dokumentet från EU-mötet i sin helhet samt en analys av vår reprter Ulf Kristofferson