Sture Bergwall och Bonniers är överens om ett bokmanus med sikte på utgivning hösten 2016. Sture Bergwalls berättelse ska också handla om livet före och efter Quick-åren på Säters rättspsykiatriska klinik.