"En olycka som inte kunde förutses"

"De farligaste djuren är de som förtamas"

Därför attackerar vargar människor