Vittne berättar om möte med utpekad TV4-profil

Så kommenterar TV4 beslutet att plocka bort tv-profilen