Alla barn i Sverige har rätt till efterlevandestöd om föräldrarna är döda. Efter flyktingvågen beräknar Pensionsmyndigheten att kostnaderna kommer att öka kraftigt.

M om ökade kostnader för efterlevandestöd - "Viktigt gå till botten med det här"