Samtidigt höjs röster att utnyttja styrkan på hemmaplan - närmare bestämt på Gotland.
-Har man kontroll över Gotland så behärskar man stora delar av Östersjön, säger Johan Wiktorin, försvarsdebattör.