Kammaråklagare John Keränen yrkade under onsdagen på fängelse i fem år för före detta koncernchefen i Panaxia, Thomas Gravius, när den första rättegången efter Panaxia-konkursen avslutades.

Gravius var åtalad för bland annat grov förskingring och grova bokföringsbrott. Åklagaren yrkade också på fängelse i fyra år för koncernens före detta administrativa chef. Hon var åtalad för grov trolöshet mot huvudman och grova bokföringsbrott.

Åklagaren yrkade också näringsförbud för båda i sju år. Båda de åtalade nekar till samtliga brottsanklagelser.