TV4 Nyheterna har mailat och ringt till samtliga leverantörer av flytvästar som nämns i artikeln i tidningen Praktiskt Båtägande (nr2, 2013)Leverantörerna fick flera dagar på sig att svara. 

Frågor som ställdes. 

1)  Har ni några synpunkter på att ISO testerna utförs av personer iförda badkläder och inte har ”vanliga” kläder på sig, tex seglardress, underställ och skor?
2) Kommer ni dra tillbaka er/era produkter?
3) Har ni några övriga kommentarer?

FÖRETAG

SVAR

Helly Hansen

1. Anledningen till att västar vid certifiering inte testas med ”vanliga” kläder på, utan endast badkläder, är problematiken kring ”vad är vanliga seglarkläder”? Skulle detta vara ett krav, blir man tvungen att ta fram standardiserade seglarkläder, vilket naturligtvis inte representerar förhållanden vid segling i varmare geografiska områden. Ett alternativ är att certifiera varje väst med en viss utnämnd jacka, byxa och skor, vilket skulle ge en falsk säkerhet då man inte vet vilka kläder slutanvändaren kommer att använda. Man öppnar dessutom möjligheten för vissa tillverkare att utveckla seglarkläder speciellt för att underlätta detta test. Detta blir då en konkurrensfördel för de märken som tillverkar både västar och kläder, och en nackdel för de som enbart tillverkar västar. Dessutom ställs orimliga krav på distributionskedjan genom att alla produkter som certifierats tillsammans, måste finnas tillgängliga på alla marknader och under samma period, kanske till och med i samma butik. Slutkonsumenten sätts dessutom i en orimlig situation då den inte kan förutse risken i att använda västen tillsammans med en annan jacka eller utrustning.

2. Helly Hansen kommer inte att dra tillbaka några produkter från marknaden då vi är trygga i den testning som våra västar genomgått och de certifieringar vi har.

3. Inga ytterligare kommentarer.

Lalizas Sigma (Jula)

Ej svarat inom utsatt tidsgräns

Spinlock

Ej svarat inom utsatt tidsgräns

Watski

1) För en normstandard som täcker ett så stort geografiskt område är det givetvis svårt att definiera vad som är ”vanliga” seglarkläder. Det kan vara allt från shorts och t-shirt till tjocka seglarställ med flera lager underställ, som innehåller massor av luft. Det är viktigt att upplysa att viss typ av kläder påverkar flytvästens uppförande. (se punkt 3) 

2) Vi har inga planer på att dra tillbaka någon av flytvästarna, då de väl uppfyller normkraven.

3) I våra flytvästars manual skriver vi tydligt att ”Vid användning med viss typ av kläder… finns risk att västen inte uppfyller sin fulla funktionsförmåga”

Vi skriver också att efter inköp pröva västen i vatten för att man skall förvissa sig om dess funktion. (manuellt uppblåst, och med utlösningsmekanismen avlägsnad)

Baltic

Medger på telefon att flytvästarna bara testats på personer iförda badkläder men vill inte ställa upp på TV intervju och utveckla sitt svar.

Crewsaver Freedom

Ej svarat inom utsatt tidsgräns

Seven Oceans Clipper

Ej svarat inom utsatt tidsgräns