Fortsatt trafikkaos på E4

Kommunalrådet: Ännu mer trafik i vår redan hårt trafikerade stadskärna