Vrakletarna Ocean X Team som gjort fyndet uppger för tidningen att ubåten är cirka 20 meter lång och tre meter bred, har kyrilliska tecken på skrovet och inte har några synliga skador. Ubåten ska ligga omkring 1,5 sjömil, 2 750 meter, från land.

(TT)