När partierna slåss om vilka förslag som bäst motverkar ungdomsarbetslösheten, förbättrar skolan och vården kan de specifika valfrågor som är viktiga för de som har funktionsnedsättningar förbli osynliga. 

- Nu uppmanar vi samtliga partier att lyfta de här frågorna i valrörelsen och satsa på en långsiktigt hållbar finansiering för den ideella sektorns arbete, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden i ett pressmeddelande.

Hon har också skrivit en debattartikel i ämnet i Göteborgsposten i slutet av augusti.

Lyfter fem frågor

Handikappförbunden har ställt fem konkreta ja och nej-frågor till riksdagspartierna. En av frågorna rörde elever med funktionsnedsättningar. Alla partierna var överens om att man måste se till att skolpersonalen har fördjupad kunskap om funktionshinder. Därefter är partierna inte lika överens.

Den första frågan som förbunden vill ha svar på är om partierna kan tänka sig att förändra rehabiliteringskedjan. De vill inte att någon ska riskera att bli av med sin sjukpenning, utan att ha fått adekvata rehabiliteringsinsatser:

Partierna som svarade JA:

Miljöpartiet 

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Folkpartiet

Sverigedemokraterna

Feministiskt initiativ

Partierna som svarade NEJ:

Moderaterna: "Vi anser att de tidsgränserna och rehabiliteringsinsatser som finns nu möjliggör det för personen".

Centerpartiet: "... I vissa fall behövs inte kirurgisk eller medicinsk behandling för att en person ska få tillbaka arbetsförmåga, därför anser vi att det inte är rehabiliteringsinsatserna som ska styra sjukpenningen".