Han påstår att han inte är rädd för att KD ska åka ur riksdagen.

- Jag siktar på att vi gör ett bättre resultat än förra gången, säger Hägglund vars parti fick 5,6 procent i valet 2010.

Och hans hopp om valvinst för Alliansregeringen lever, trots underläget i opinionsmätningarna.

- Jag ser det som fullt möjligt att vi vinner, men det är långt ifrån säkert.

Överfulla BB

Rapporterna om överfulla förlossningsavdelningar, föräldrar som dirigeras om och barnmorskor i uppror har varit många de senaste åren, inte enbart i storstadsområdena.

TT: Vad ska en blivande mamma känna inför förlossningen?

- De allra flesta har ingen anledning att känna oro, det går som man tänkt sig. Men det kan finnas undantag och då måste vården förmå att kommunicera på ett bra sätt med den blivande mamman, också i ett läge då man inte vet exakt vad som ska hända.

Debatten om ojämlik vård, som väldigt skiftande väntetider för cancerbehandling beroende på var patienten bor, har varit en del av KD-ledarens vardag som minister. Det kommer att bli bättre, efter det regeringen gjort och gör, hävdar han.

- Det är ett långsiktigt och metodiskt arbete. Det är inget där man bara knäpper med fingrarna.

TT: Men folk kanske dör och andra får en svårare resa på grund av väntan. När ser man en förändring?

- Den ser vi redan. Kömiljarden vi satsat på kortar köer och de som väntar gör det kortare tid.

Att det kan ta fem gånger så lång tid i kö i ett landsting jämfört med ett annat är "helt oacceptabelt", enligt KD-ledaren.

Den verkligheten, eller insikten, har omvänt honom under åren som högste ansvarig för sjukvården. Nu vill han att staten ska ta över sjukhusen från landstingen, ett krav som är ett av KD:s tyngre i valrörelsen.

Vill se rättvisa

- Människor ska behandlas lika oavsett de om bor i Luleå eller Lomma. Vi ska ha en rättvis sjukvård. Jag tror inte att det går att åstadkomma det med den uppdelning som vi har i dag, i landsting.

Hägglund har beskrivit slopandet av den tidigare fastighetsskatten 2007 som sin och partiets största framgång. Men det är inte klart att det gav några extra väljare.

Nu ska familjepolitiken och löften till äldre, förutom kamp mot landstingen, vinna väljare. KD motsätter sig envetet att reservera ytterligare en månad i föräldraförsäkringen för vardera föräldern, en ytterligare så kallad pappamånad.

KD och Sverigedemokraterna är de enda som driver att föräldrarna, utan inblandning av staten, ska avgöra vem som tar ut ledigheten.

- Jag är för jämställdhet och att pappor är mer hemma med barnen, men av det följer inte att jag som politiker har rätt att detaljreglera deras liv. I min värld ska inte politiker uppfostra svenska folket.

Grannländer tar emot miljoner

TT: Vill du att Sverige ska ta emot fler flyktingar och anhöriginvandrare?

- Sverige måste vara berett att göra insatser för människor som flyr.

TT: Finns det något tak?

- Någonstans finns det teoretiskt ett tak, men vi ska komma ihåg att grannländerna till konfliktområdena tar emot miljontals människor och har väldigt små resurser. Sverige gör en jämförelsevis liten insats, men Sverige ska verka för att andra EU-länder ska göra mer.