Den arabiska ringen hittades i en grav i Sverige och upptäckten ses av forskarna som ett tecken på att vikingar och den islamiska världen hade direktkontakt. Ringen, är  från 800-talet och hittades redan på 1800-talet i Birka på Björkö i Mälaren i en kvinnograv.