E-cigaretter får åldersgräns

En åldersgräns på 18 år kommer att införas för köp av e-cigaretter. Högre krav ska ställas på tillverkare och importörer vad gäller produktanmälan, reklam för produkterna ska begränsas och tillverkare och leverantörer ska se till att produkterna uppfyller kraven på bland annat innehållet.

Meddelarskydd omfattar fler

Nu kommer även privatanställda inom vissa offentligt finansierade verksamheter att omfattas av meddelarskydd. Privatanställda inom skola och omsorg kan nu berätta om missförhållanden på arbetsplatsen utan att den som driver verksamheten får efterforska källan.

SOS alarm kan skicka sms-varningar till alla

Nu kommer människor som befinner sig när ett drabbat område vid allvarliga händelser få ett varnings-sms från SOS alarm.

Lättare att byta efternamn

Det ska bli enklare att byta för- och efternamn. Bland annat kommer barn inte längre att automatiskt få ett efternamn vid födsel eller adoption, alla efternamn ska fås genom en ansökan. Det ska även bli möjligt att ha dubbelt efternamn

Värnplikten återinförs 

Efter sju års frånvaro är den allmänna värnplikten är tillbaka. Tusentals ungdomar, både män och kvinnor, kommer att kallas till mönstring.

Skärpta straff för vissa våldsbrott

Minimistraffen för flera olika brottstyper höjs. Grov misshandel höjs från ett års fängelse till ett år och sex månader. Även grovt olaga hot, grovt olaga tvång, grovt rån och könsstympning höjs. 

Enklare att få god man

Att i förväg utse en så kallad "god man" inför framtiden kommer att bli möjligt från och med den 1 juli.