EU-domstolen har kommit fram till att beslutet att placera Hamas på terrorlistan inte var baserat på sunda rättsliga bedömningar.