Hör ljudinspelningen - polis kallar honom "arabjävel":