Annie Lööf om terrorism

Därför går (C) bra, enligt Maud Olofsson

Annie Lööf om rasismen i Sverige

Omkring 4 000 åhörare i Almedalsparken i Visby fick höra Lööf mana till kamp mot extremism. Hon påminde om att 500 nazister marscherade på Faluns gator första maj. Lööf beskrev varje steg de tog som en kränkning av dem som drabbats av Förintelsen.

- Det gör att jag mår illa. Det gör att jag skäms.

Lööf uppmanade till att "stå pall" och "stå upp" mot nazismen och underströk att anständigheten kräver det.

- Den hör inte hemma här i Almedalen. Den hör inte hemma någon annanstans än på historiens soptipp, sade Lööf.

För det fick hon talets längsta applåder.

Var rörd

Centerledaren tog också upp islamistisk extremism och terrorism. Hon kallade terroristerna för fega kräk och var märkbart rörd när hon beskrev hur man riktat in sig på barn och unga vid bombdådet i Manchester.

- Det knyter sig i magen på mig när Säpo säger att tusentals radikala islamister finns i Sverige. Mitt ibland oss, sade Lööf.

Talet handlade i övrigt om det "bortglömda Sverige". Hon anklagade Socialdemokraterna för att "agera arbetsledare" i det nya klassamhälle som nu byggs.

- Var Stefan Löfven än befinner på sin resa genom Sverige så borde han ligga sömnlös i natt, sade Lööf.

Hon vill se en helt annan jobbpolitik än Socialdemokraternas för att få ned den höga arbetslösheten för nyanlända, lågutbildade och funktionshindrade. Lööf vill bland annat ha fler enkla jobb, lägre ingångslöner och att det ska bli billigare för företagen att anställa.

Centern föreslår också att turordningsreglerna för anställda i företag med upp till 50 anställda ska avskaffas. Lööf tycker att de medarbetare som kompletterar sin kompetens borde få betalt i ökad trygghet när företaget ställer om.

- Det ska vara yrkesskicklighet och kompetens som ska vara vägledande för om man får stanna eller inte, säger hon.

Får S-kritik

Förslaget välkomnas av Företagarna, vars vd Günther Mårder bedömde att det skulle få småföretag att våga växa och anställa fler.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är däremot kritisk.

- Att helt ta bort reglerna för kanske en miljon anställda är ju att öppna för ett godtycke som drabbar enskilda individer, säger hon.

Centern vill också att arbetsförmedling ska tas ifrån Arbetsförmedlingen och att istället ge privata arbetsförmedlare betalt efter prestation. Som mest ska de kunna få 100 000 kronor om de ordnar ett varaktigt jobb under två år till en långtidsarbetslös.

- Det har vi ju inte så goda erfarenheter av tidigare, med jobbcoacher och etableringslotsar. Jag tror att man ska vara lite försiktig med den typen av experiment, säger Johansson.

Centern lade på tisdagen även fram flera mindre kontroversiella förslag. Partiet ska i sitt budgetförslag för 2018 satsa 900 miljoner kronor bland annat på att öka platserna på yrkeshögskolan från 30 000 till 35 000.

Fakta: C:s nya jobbförslag

Avskaffa turordningsreglerna på företag med upp till 50 anställda.

Satsa på 5 000 fler platser på yrkeshögskolan.

Låt socialbidragstagare få behålla mer av bidraget när de börjar jobba. 50 kronor för varje intjänad hundralapp.

Låt privata arbetsförmedlare få upp till 100 000 kronor betalt om de ordnar varaktigt arbete till en långtidsarbetslös.

Utöka möjligheten till studielån för dem över 47 år. Det ska bland annat vara möjligt att få studielån upp till 60 år.

(TT)