Greklands betalning kan skjutas upp ytterligare

Här demonstrerar de mot EU:s förslag

Hoppas på överenskommelse med EU