- Det är ju bra att vi fått detta utrett. Jag har hela tiden sagt att jag inte haft tillgång till någon annan information än vad andra småsparare och marknaden i övrigt haft, säger Billström till Ekot.

Ekobrottsmyndigheten inledde tidigare i höst, tillsammans med Finansinspektionen, en förutredning. Orsaken var uppgifter i TV4 om att Billström köpt aktier i det krisdrabbade gruvföretaget Northland Resources den 13 februari i år. Sedan den 8 februari fanns det kunskap i regeringskansliet om att staten indirekt, via gruvbolaget LKAB, tillsammans med andra aktörer planerade en räddningsplan för Northland.

Förutredningen ledde till att Ekobrottsmyndigheten startade en förundersökning, som nu läggs ned. Chefsåklagare Martin Tidén vill inte gå in på vilka åtgärder som gjorts eller vilka eventuella förhör som hållits.

- Jag kommenterar inte de utredningsåtgärder vi har vidtagit överhuvudtaget, säger Tidén.

Billströms använder sig numera av en utomstående förvaltare för sitt aktieinnehav. Ministerns aktieköp i Northland Resources är hittills en rejäl förlustaffär.