PC (Windows 10, 8:1 och 7)

Om du har en PC så gör du såhär:

Tryck på Windowssymbolen längst ner till vänster på skärmen.

I ”Sök program och filer” skriver du Skärm eller Skärmklippverktyget.

Klicka på Skärmklippverktyget. Se bild nedan:

Nu blir hela bilden lite dimmig förutom panelen för skärmklippverktyget.

Nu kan du med musen bara ringa in det område av bilden som du vill ta en bild av och sen sända till oss. Håll höger knapp på musen intryckt och dra så ser du hur det område du vill klippa ut blir tydligt. Släpp mus-knappen och bilden tas. Se bild nedan:

Sedan sparar du i Skärmklippverktyget genom att trycka på disketten eller spara som under Arkiv. Se bild nedan:

MAC DATOR

För skärmdump av hela skärmen mac-dator, tryck Skift-Kommando (⌘) och 3. Skärmdumpen sparas som png på skrivbordet. 

För skärmklipp av del av skärmen i Mac, tryck Shift-Kommando (⌘) -4. Ett hårkors dyker upp. Dra så ser du hur det område du vill klippa ut blir tydligt. Släpp mus-knappen och bilden tas.

Se bilder nedan:

APPLE MOBIL

För skärmdump på Iphone. Tryck Power-knappen (på/av-knapp) + Hem-knappen samtidigt. Håll in knapparna tills det blixtrar till på skärmen vilket betyder att skärndump tagits. Skärmdumpen sparas i dina bilder

Skärmdump Iphone X. Ha bilden/skärmen du vill avbilda framme. Tryck Power-knapp (på/av-knapp) + volym upp knappen samtidigt. Skärmdump sparas i dina bilder.

Galaxy S7 eller Galaxy S7 Edge

För en skärmdump med din Samsung: håll ner Power-knappen (på/av-knappen) på telefonens högra sida och håll samtidigt in hemknappen. Skärmen kommer att animeras och din skärmdump visas på skärmen i en dryg sekund. Bilden har sparats i telefonens bildgalleri