Med på mötet ska den högsta ledningen för marinen i respektive land delta. Det gäller alltså både Sverige och Finland, men också NATO-länderna Estland och Danmark.

"Diskuterar övervakningsfrågor"

De möts regelbundet i samarbetsorganet SUCBAS - Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea. På onsdagens möte kommer den senaste tidens händelser i Stockholms skärgård vara på dagordningen.

- Vi diskuterar övervakningsfrågor som gäller Östersjön. Den aktuella situationen i den svenska skärgården är på agendan, men kommer inte att diskuteras i detalj eftersom det är en fråga främst för Sverige, uppger en pålitlig källa till TV4Nyheterna.