Irak: Sverige ett av länderna med flest terroristceller