Bo Holmström är bland annat känd för de bevingade orden "Lägg ut! Lägg ut!" som han fällde när han rapporterade direkt från gisslandramat på den västtyska ambassaden i Stockholm 1975. Det citatet blev även titeln på hans självbiografi, som kom ut 2011. Bo Holmström blev 78 år.

Cicci Renström Suurna om Bo Holmström: "Det var verkligen mjuk-Bosse"

TV4:s tidigare tittarombudsman Janne Andersson: "Djupt tragiskt"

Ur arkivet: När Bo Holmström rapporterar:

"Lägg ut" - Bo Holmström om sina klassiska nyhetsrapporter