Flyktingpolitiken hör ihop med jobbfrågorna, anser Socialdemokraterna i Sandviken, som har lagt en motion där de kräver en jämnare fördelning av asylboenden i hela Sverige. 

Artikeln uppdateras inom kort med ett klipp!