"Tuff intern strid väntar på kongressen"


"Inte relevanta om vi inte för vår politik"


Interna stridigheter inför Miljöpartiets kongress