De beskeden gav Löfven i SVT:s partiledarutfrågning. Den möjliga regeringspartnern vid en eventuell rödgrön valseger, Miljöpartiet, vill minska anslagen till det militära försvaret.

Löfven hänvisar till att försvarsberedningen i våras kom fram till slutsatsen att Sveriges försvar behöver stärkas.

- Slutsatsen omfattar 80—85 procent av Sveriges riksdag och då bör man följa det.


Fullfölja rapport

På frågan om Löfven är beredd att köra över MP i eventuella regeringsförhandlingar svarade han:

- Vi ska se till att fullfölja försvarsberedningens rapport.

När det gäller kärnkraften så vill Miljöpartiet att reaktorer stängs under nästa mandatperiod. Enligt partiet skulle två kunna stängas.

- Vi tänker inte ta några sådana beslut. Om de däremot av säkerhetsskäl inte klarar att vara igång, då ska de självfallet inte vara igång, säger Löfven.

- Kärnkraften kommer att finnas kvar under överskådlig tid.

Löfven vill se en djupare analys av hur Sveriges energibehov ser ut och av vilka satsningar på förnybar energi som behöver göras. Han uppgav att kärnkraften på sikt ska avvecklas, men ville inte ange något årtal.

Oklart om valmanifest

Efter utfrågningen ville Stefan Löfven inte ge besked om när partiets valmanifest kommer.

- Vi har sagt vid månadsskiftet och det står vi fast vid.

I två tunga politikområden, kärnkraften och försvaret, står S och MP långt från varandra. I utfrågningen kom han med ett besked som måste tolkas så att S i eventuella regeringsförhandlingar inte kommer att ta till sig MP:s krav på minskade försvarsanslag.

- Vi behöver gradera upp vår militära förmåga, sade han till TT.

I nästa andetag kallar han MP "en naturlig samarbetspartner".

- Och med V kommer vi säkert också att ha ett samarbete, säger och visar med sitt ordval vilket av de två andra partierna som attraherar minst.