Kvinnor tjänar i genomsnitt 86 procent av vad män gör. Det är på samma nivå som för 20 år sedan, visar Kommunals lönerapport för 2013. Löneskillnaden mellan arbetare i industrin och i vård och omsorg är i snitt 3 500 kronor i månaden. 

I rapporten konstaterar Kommunal att lönen är lägre inom kvinnodominerade yrken och att skillnaderna ökar i 30-årsåldern. För en mer jämn lönesättning vill Kommunal att regeringen ska verka för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.