EU-parlamentarikern: "Kände att det här är åt helvete"

Federley: "Kommer höja säkerheten rejält"

Hans Brun: ”Måste jobba med polisiära och politiska reformer”