Undervisningen vid Lundsberg återupptas på måndag, skriver Stiftelsen för Lundsbergs skolas styrelse i ett pressmeddelande.

Styrelsen beskriver också hur den i samarbete med elever och föräldrar tagit fram ett omfattande åtgärdsprogram för att "ytterligare förstärka trygghetsarbetet vid skolan". Det handlar bland annat om utökad bemanning och föräldranärvaro på elevhemmen.