Styrelsen för Lundsbergs begär nu inhibition — tillfälligt stopp — av Skolinspektionens beslut att stänga skolan efter ett uppmärksammat misshandelsfall.

I ett pressmeddelande som skickades ut på fredagen och som är undertecknat av styrelsen för stiftelsen Lundsbergs skola skriver man att skolan "begärt inhibition av Skolinspektionens beslut, vilket skulle möjliggöra för skolan att fortsätta sin verksamhet och säkra skolgången för de drabbade eleverna — samtidigt som dialogen med Skolinspektionen om nödvändiga åtgärder fortsätter".

I pressmeddelandet meddelas också att valberedningen inom de närmaste dagarna kommer att lämna ett förslag till ny styrelse. I samband med att Skolinspektionen i onsdags beslöt att stänga skolan ställde styrelsens sina platser till förfogande.