Se hela undersökningen från Svenskt kvalitetsindex: 

http://www.kvalitetsindex.se/report/svenskt-kvalitetsindex-om-bredband-tv-och-fast-telefoni/