Även M föreslår nu tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande. Tidigare har allianskamraterna Folkpartiet och Kristdemokraterna gjort det och Sverigedemokraterna driver den linjen sedan länge. Tidigare har Moderaterna och Alliansen argumenterat för att tillfälliga uppehållstillstånd är dåligt om man vill att flyktingar ska komma in i och etablera sig i samhället.

Nu byter M fot.

- Det vi gör i dag är en kombination med asylrätt i grunden och bättre incitament och möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.

Fler vägar

TT: Om det blir osäkert om man får stanna så blir integrationen bättre?

- Nej, om man får hjälp att göra sig mer anställningsbar och om vi öppnar fler vägar till jobb blir möjligheterna att stanna och bidra till vårt samhälle ännu bättre. Men asylrätten gäller för alla som behöver skydd här.

TT: Skulle trycket minska och färre söka sig till Sverige om tillfälliga uppehållstillstånd var huvudregel?

- Det är inte det vi har tänkt på. Vi har tänkt på att fler ska få sitt första jobb. Hur många som behöver fly beror ytterst på hur omvärlden ser ut, säger Anna Kinberg Batra som också trycker hårt på att andra länder måste ta emot fler flyktingar än i dag.

Tillfälliga tillstånd ska gälla alla som kommer på egen hand utanför kvotsystemet. Tillståndet kan övergå till permanent om personen får en anställning med uppvisad inkomst. Det övergår också till permanent efter tre år om personen deltagit i de etableringsaktiviteter som finns och skyddsbehovet kvarstår.

Säkra länder

Moderaterna föreslår också upprättande av "säkra länder" för ursprungsländer där skyddsskäl i normalfallet saknas för att skynda på asylprocessen. Statens ansvar för nyanländas etablering föreslås utökas från dagens två år till tre år, ett åtagande som kostar staten 1,8 miljarder på årsbasis. Totalt kostar de förslag M lägger fram omkring 3 miljarder.

Många kommuner har beskrivit vilka prövningar de ställs inför när flyktingantalet ökar och de förutsätts ordna bostäder och med kort varsel, till exempel, ta emot många nya elever i skolan. Och det är många nyanlända som inte klarar sin försörjning på egen hand inom två år från ankomsten, vilket ger kommunerna kostnader.

M vill att staten ska ta ansvaret och kostnaden för svenskundervisning och insatser för barn under det första halvåret i Sverige. Partiet vill också att en "utbildningsplikt" ska utredas, det vill säga en skyldighet för nyanlända att läsa in grundskolan om de saknar motsvarande utbildning. Kraven för att få ersättning på dem som deltar i aktiviteter bör höjas, anser M.

Moderata ungdomsförbundet (MUF) är starkt kritiskt till förslaget.