Advokaten: Han säger att han själv inte var på platsen

Åklagaren: Han har en psykisk störning