I helgen höll Moderata ungdomsförbundet sin arbetsstämma. Där beslutade man sig för att vara för en legalisering av sexköp. Men trots att ja-sidan vann, så skiljde bara en röst mellan ja och nej. Den svenska sexköpslagen, där köparens handlingar kriminaliseras, men inte den som säljer sex, har setts som ett föredöme internationellt. Men på senare tid har fler röster börjar höjas för att göra sexköp helt lagligt, både i Sverige som internationellt. Och föra året skapade Amnesty stora rubriker när man bestämde sig för att vara för en legalisering. Vilket nu alltså MUF också beslutat sig göra.