Det är Rosario Leopardi, docent i psykiatri och överläkare/specialistläkaren vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby och Cay Asplund, specialistläkare i psykiatri och rättspsykiatri i Umeå.

Dessutom vill domstolen hålla vittnesförhör med Anders Forssman, professor i rättspsykiatri, ledamot i Socialstyrelsens rättsliga råd och under många år förordnad som vetenskapligt råd.

Bland annat anlitades han i utredningar om Anna Lindhs mördare och barnflickan i Knutby.

Vid den muntliga förhandlingen kommer också Sture Bergwall och överläkaren vid Säters rättspsykiatriska klinik Vladislav Ruchkin att höras.

Domstolen vill därför  i dagsläget inte utse en medicinskt sakkunnig som gör en ny utredning om Sture Bergwalls psykiska hälsa. Det har Bergwalls advokat Tomas Olsson begärt.

-  Jag hoppas att frågan om Sture Bergwall lider av en psykisk störning och om det föreligger risk för återfall i brottslighet, klarnar under förhandlingen, säger lagman Johan Montelius vid Förvaltningsrätten i Falun till TV4Nyheterna.

Förhandlingen kan också leda fram till slutsatsen att en ny utredning behövs, enligt Johan Montelius.