En miljon civila kan tvingas fly från striderna i Mosul i det redan hårt krigsdrabbade Irak berättar Anna-Karin Modén på Sverige för UNHCR.

Stort behov av nödhjälp: