Se filmen från förundersökningen ovan

Precis som tingsrätten anser hovrätten att polisen inte rent faktiskt varit utsatt för sådant våld eller hot om våld som skulle ha gett henne rätt att ingripa mot den berusade mannen på det sätt som hon gjorde. Men hovrätten anser att mannens aggressiva och labila beteende medför att polisens påstående om att hon trodde att hon skulle angripas inte är motbevisat av åklagaren.

I sin bedömning har hovrätten vägt in det faktum att kvinnan var ensam polis på platsen, att förstärkning förmodligen skulle dröja, att mannen innan händelsen agerat våldsamt och labilt samt att polisen upprepade gånger försökt att få mannen att göra som hon ville utan att lyckas.

"I linje med vad som lärs ut"

Upprepade gånger uppmanade polisen mannen att lägga sig ner. Hon höjde rösten, gav hunden kommando att skälla och slog slutligen ut och höjde sin batong. När inget av det hjälpte började hon att slå.

"Hennes tillvägagångssätt har av en instruktör med lång erfarenhet av vapen- och självskyddsutbildning inom polisen bedömts ligga i linje med vad som lärs ut", skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

Eftersom polisen inte heller anses ha handlat oaktsamt frias hon också från tjänstefel.

En ledamot, en nämndeman, tyckte att tingsrättens fällande dom borde ha fastställts.