Avslöjande blev möjliga tack vare den amerikanske visselblåsaren Edward Snowden, som flydde till Kina och därefter Ryssland i samband med att han lämnade över materialet till tidningarna.

Guardians USA-sajt får priset med motiveringen att tidningens rapportering gav upphov till en debatt om relationen mellan staten och allmänheten i frågor om säkerhet och privatliv. Washington Posts rapportering hjälpte allmänheten att förstå hur avslöjandena passade in i ett större nationellt säkerhetsmönster.