Åklagaren: "Kommer snart få filmen från Facebook":

Försvarsadvokat: "Gynnar min klient om filmen kommer fram":