TV4Nyheterna besökte en fjärde klass i Mölnbo utanför Södertälje.

- Jag skulle inte vilja ha betyg, för om man får betyg redan i fyran och man får ett dåligt betyg, så kan man känna sig dålig även fast man har kämpat bra, säger Emilie Hanna, 10.

"Säger inte så mycket"

Om Alliansen vinner valet skulle betyg ges från den här åldern från och med 2017. Men det tycker inte lärarna här är en bra idé.

- Jag tycker mer man ska gå på det man tänker i läroplanen, att försöka synliggöra lärandet för eleverna. Man pratar om formativ bedömning, att man kan få till det och då se hur en elev ligger till. Jag tycker inte betyg säger så mycket, säger Stefan Lundqvist.

Esgrim Rommel, förstelärare, fyller i:

- Det finns såklart en tanke om att höja kunskapsresultatet, men då tror jag snarare att satsa mer resurser på skolan kommer att ge mycket mer. Se till att det finns lärare som orkar gå till skolan med full energi. Det tror jag är det viktiga. Och då är det bättre att satsa medel in i skolan.

"Lärarna som vet det"

TV4Nyheterna har skickat ut en enkät till nästan 3 000 av Sveriges grundskolerektorer, och bland svaren finns det en övervägande kritik mot tidigare betyg.

Av de 600 som svarat tycker 77 procent att betyg från årskurs fyra är en dålig idé. 17 procent tycker förslaget är bra. På frågan om hur elevernas kunskapsresultat skulle påverkas svarar bara 21 procent att de skulle förbättras, 50 procent tror inte de skulle påverkas och 19 procent tror de skulle försämras.

- De flesta vet ju om det här, vi som har kompetensen. Det finns en tilltro till att någon annan ska bestämma vad vi ska göra i skolan, och vet vad som krävs för att det ska bli bättre resultat. Men det är faktiskt lärarna som vet det och som har den kompetensen, säger Mölnboskolans rektor Hanna Thunholm.