Så här säger Jens B Nordström om beskedet

Reporäntan behöver vara kvar på denna nivå tills inflationen tydligt tagit fart. Först i mitten av 2016 väntas räntan börja höjas långsamt för att nå 1,75 procent mot slutet av 2017. Det är en ovanligt låg reporänta i ett skede när konjunkturen är god, resursutnyttjandet är nära sin normala nivå och KPIF-inflationen är 2 procent, det skriver Riksbanken på sin hemsida.

Enligt direktionen bedöms det vara lämpligt att långsamt börja höja räntan först i mitten av 2016.

I fjärde kvartalet 2016 beräknas reporäntan i snitt ligga på 0,75 procent, enligt den nya räntebanan. I tidigare prognos låg räntan på 1,63 procent under motsvarande tidsperiod uppger Riksbanken.

Ovanligt stor sänkning

Enligt en sammanställning av prognoser gjord av Reuters räknade 6 av 13 tillfrågade ekonomer med en sänkning till 0,05 procent, medan 4 ekonomer räknade med en sänkning till 0,10 procent. Bara en i enkäten trodde på oförändrad reporänta, skriver TT.

Förväntningarna på en räntesänkning fick nytt bränsle för bara två veckor sedan, då konsumentprisindex visade att priserna föll oväntat mycket i årstakt i september.

Inflationstakten i Sverige har varit negativ under sju av de nio första månaderna i år och inflationen har inte varit uppe i närheten av inflationsmålet på 2 procent på över tre år.

I Sverige fortsätter konjunkturen att förbättras uppger Riksbanken på sin hemsida. Och den är framför allt driven av en god tillväxt i hushållens konsumtion och bostadsinvesteringarna. Exporten, som har hämmats av den relativt svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden, ökar snabbare framöver när aktiviteten stiger i de länder Sverige handlar med. Arbetsmarknaden stärks ytterligare de kommande åren och arbetslösheten sjunker tydligt.